Povećajte svoje šanse za zaposlenje


Centar za obrazovanje i poduzetništvo je osnovan s ciljem realizacije uskospecijaliziranih obuka usklađenih sa konkretnim potrebama tržišta rada

Centar za obrazovanje i poduzetništvo je obrazovna ustanova koja primjenjuje principe cjeloživotnog učenja u oblicima formalnog i neformalnog obrazovanja.

Učenje tokom cijelog života više nije luksuz, već imperativ za sve one koji žele da ostanu konkurentni na globalnom tržištu rada. Potrebno je, međutim, programe i obuke prilagoditi potrebama odraslog čovjeka, zauzetog, sa ograničenim vremenom i sa specifičnim i jasno postavljenim ciljevima. Zato smo u Centru za obrazovanje i poduzeništvo osmislili efikasne, inovativne i specifične formalne i neformalne programe obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za pojedince, institucije, preduzeća, kao i postojeće i potencijalne poduzetnike.

Ispuni online prijavu

Ko se posvećuje učenju, iz dana u dan postaje sve veći.


Lao Tse

Znanje treba koristiti, a ne samo sticati.


Marcus Tullius Cicero Ciceron

Ne učimo za školu, nego za život.


Lucius Annaeus Seneca

Oni koji znaju, rade. Oni koji razumiju, poučavaju.


Aristotel

Znanje nije dovoljno. Znanje treba primjenjivati.


Johann Wolfgang Goethe

Nije stvar u tome da se misli, nego da se zna.


Paul Eliar

Svako znanje je moć.


Ralph Waldo Emerson

Investicija u znanje je najbolja investicija.


Benjamin Franklin

Ko hoće učiti svugdje nađe školu.


Grčka poslovica

Pametan čovjek nikad neće reći da sve zna.


Blaise Pascal

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit