3D Design

Preduslov za ovu nastavu jeste minimalna srednja stručna sprema polaznika sa kojom se osigurava što bolje shvatanje materijala, programa i samim time bolje praćenje nastave, te sami rezultati nakon uspješno završene edukacije.

Nakon završene edukacije koja će biti većinski zasnovana na praktičnom učenju u različitim programima, polaznik će imati dovoljno znanja nakon završenog kursa da samostalno može izraditi 3D modele figura, kratke animacije, dodatne efekte i slično. Edukacija će se vršiti pomoću programa kao sto su 3Ds Max ili Zbrush koji će korisnici koristiti da bi stekli osnovno znanje i predispozicije za napredan rad u istoimenim programima.