Automehaničar

Glavni poslovi automehaničara su održavanje, popravci pojedinih sklopova i motora s unutrašnjim sagorijevanjem i sistemom prijenosa snage, te generalni remonti vozila.

Pri redovitom održavanju vozila, automehaničar se rukovodi uputama proizvođača. Zamjenjuje, odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine, kontrolira i podešava rad pojedinačnih mehanizama, izmjenjuje potrošene dijelove, zateže vijke i podmazuje pokretne dijelove. Automehaničar obavlja i djelomično održavanje karoserija, okvira i zaštitu od korozije, te vrši ispitivanje motora s unutrašnjim sagorijevanjem, kočionih uređaja, sistema paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova. Ako se radi o kvarovima ili greškama u radu automobila, automehaničar najprije mora ustanoviti njihov uzrok, a potom odgovarajućim alatima rastavlja pojedinačne sklopove vozila. Kvar popravlja zamjenom potrošenog dijela ili popravljanjem pokvarenog mehanizma.

Pri generalnim remontima, automehaničar mora pregledati i rastaviti sve sklopove, očistiti pojedinačne dijelove, pregledati njihovu uptrebljivost, te popraviti ili zamijeniti potrošene dijelove. Po konačnom popravku i sklapanju, automehaničar isprobava i podešava rad sklopova. U velikim remontnim i servisnim radionicama automehaničar se specijalizira za pojedine marke automobila, a ponekad se bavi samo pojedinim automobilskim sklopovima, npr. pogonskim agregatom, sustavima za kočenje, mjenjačima, podvozjem i sl.

Zadaće ovog obrazovnog programa su osposobiti polaznika za:

  • Postavljanje standardne dijagnoze o stanju vozila, uz upotrebu dijagnostičkih alata;
  • Ugradnju, održavanje i popravljanje mehaničkih sistema, uređaja i njihovih sklopova;
  • Ugradnju, održavanje i popravljanje pneumatskih i hidrauličnih sistema;
  • Održavanje i popravljanje točkova;
  • Opremanje motornog vozila dodatnom opremom i priborom;
  • Kontrolu funkcionalne sposobnosti motornog vozila i funkcionisanje pojedinih sistema na vozilu;
  • Procjenu obima i vrste grešaka, oštećenja i kvarova.

Predviđeno trajanje ovog obrazovnog programa je 600 sati, od čega 300 sati teoretske nastave, a 300 sati praktične nastave.