Blaise Pascal

Pametan čovjek nikad neće reći da sve zna.