Bravar

Bravari izrađuju dijelove metalnih konstrukcija, obrađuju limove, metalne profile i cijevi, te izvode razne montažne radove na građevinskim objektima. Završni proizvodi bravarskog posla jesu: ograde, metalni prozori i vrata, metalni namještaj, dijelovi postrojenja. Bravari koji su zaposleni kod obrtnika ili imaju vlastiti obrt izrađuju maloserijske metalne predmete ili dijelove sklopova. Ovisno o vrsti završnog proizvoda, bravari obavljaju sljedeće radne operacije: zacrtavaju, ručno ili strojno režu, ravnaju, turpijaju, ručno ili strojno savijaju, bruse, kuju, buše, ručno ili strojno narezuju navoje, vare postupkom elektrozavarivanja, montiraju sklopove, oštre različite alate, boje temeljnom bojom.

Zadaće ovog obrazovnog programa su osposobiti polaznika za:

  • Izradu dijelova konstrukcija i drugih bravarskih radova;
  • Obradu limova, profila i cijevi;
  • Spajanje dijelova, vijčano zavarivanje (plinsko i električno);
  • Montažne radove na objektima: ograda, metalni prozori, vrata i sl.;
  • Montažu i demontažu, te popravak različitih metalnih konstrukcija na objektima.

Predviđeno trajanje ovog obrazovnog programa je 600 sati, od čega 300 sati teoretske nastave, a 300 sati praktične nastave.