Digitalni marketing

Preduslov za ovu nastavu jeste minimalna srednja stručna sprema polaznika sa kojom se osigurava što bolje shvatanje materijala, programa i samim time bolje praćenje nastave, te sami rezultati nakon uspješno završene edukacije.

Nakon završene teorijske edukacije na temu digitalnog marketinga, polaznik će znati samostalno razvijati svoju marketinšku strategiju, prepoznati tipove marketinških strategija i njihove efikasnosti, te znati odrediti ciljanu publiku, razaznati i imati osnovno znanje o različitim makro i mikro marketing okolišima, te na koji način na njih uticati za najbolje rezultate.