Engleski jezik

Engleski jezik je zapadnogermanski jezik i potiče iz Engleske. To je drugi najrasprostranjeniji maternji jezik na svetu i zvanični je jezik u više od 70 zemalja. Oko 380 miliona ljudi ga govori kao prvi (maternji) i oko 375 miliona ljudi kao drugi jezik. Engleski jezik je nesumnjivo univerzalni jezik. Oko 750 miliona ljudi ga govori kao strani jezik. Po nekim istraživanjima svaki četvrti stanovnik na planeti engleski jezik govori kao prvi, drugi ili treći jezik.

Većina riječi u engleskom jeziku je francuskog, germanskog i latinskog porijekla, tako da sa njemačkim jezikom ima čak 60% leksičke sličnosti.

Usljed ogromnog vojnog, ekonomskog, naučnog, političkog i kulturnog uticaja Britanske Imperije u 18. i 19. stoljeću i još jačeg globalnog uticaja Sjedinjenih Američkih Država tokom 20. stoljeća, te zbog globalnog uticaja engleskog jezika u svijetu nauke, umjetnosti, televizije i na Internetu u posljednjim decenijama, engleski je danas najrasprostranjeniji jezik koji se uči kao drugi jezik na svijetu. Od mnogih učenika širom svijeta se zahtijeva da uče engleski, a znanje engleskog jezika je korisno ili čak neophodno za mnoga zanimanja.

Neformalni kurs

Kursevi engleskog jezika po nivoima:

A1 – podrazumijeva da polaznik može da predstavi sebe i druge, odgovara i postavlja jednostavna pitanja, koristi svakodnevne izraze i rečenice u razgovoru sa drugima. Predviđeno trajanje nivoa je 120 sati.

A2 – podrazumijeva da polaznik može da govori o svojim interesovanjima vezano za sebe i porodicu, kupovinu, posao i slično. U svakodnevnim situacijama, može da razgovara o poznatim temama i aktivnostima. Predviđeno trajanje nivoa je 120 sati.

B1 – podrazumijeva da polaznik može da vodi razgovor vezan za školu, posao, slobodno vrijeme, okolinu, itd. U većini situacija može da se snađe objašnjavajući svoje stavove, planove ili iskustva, doživljaje, itd. Predviđeno trajanje nivoa je 120 sati.

B2 – podrazumijeva razumijevanje složenijih tekstova, razgovor o apstraktnim temama, stručnu diskusiju. Polaznik može da napiše detaljni tekst na neku temu. Predviđeno trajanje nivoa je 120 sati.

C1 – podrazumijeva da polaznik može da razumije duge i zahtjevne tekstove i diskutuje o njima. Koristi jezik u složenijim situacijama na fleksibilan i djelotvoran način i izražava se tečno i spontano. Predviđeno trajanje nivoa je 120 sati.

C2 – podrazumijeva da polaznik može da bez ikakvih napora razumije sve što čuje ili pročita. Može da pruži objašnjenja, te da spontano i precizno koristi jezik i razlikuje razlike u značenju u složenijim situacijama. Može da rezimira pismene ili usmene informacije bez ikakvih poteškoća. Predviđeno trajanje nivoa je 120 sati.

Javno priznati kurs

U skladu sa rješenjem broj 11/04-38-12096-29/16 iz 19.06.2017. godine, Engleski jezik – Početni nivo postaje javno priznati program obrazovanja odraslih, te je akreditovan od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i upisan u Registar Programa obrazovanja odraslih. Nakon upisa u Registar Organizatora obrazovanja odraslih, Centar za obrazovanje i poduzetništvo stiče uslove za realizaciju Programa obrazovanja odraslih – Engleski jezik – početni nivo.

Početni nivo je ekvivalent A2 nivou Evropskog referentnog okvira. Predviđeno trajanje nivoa je 240 sati.

Odaberite programe obrazovanja koje je verificiralo Ministarstvo kulture, obrazovanja i sporta u vrhunski tehnički opremljenim učionicama u Centru za Obrazovanje i Poduzetništvo

Trajanje kursa: 60 sati

2/17

Cijena kursa: Nivo - 180 KM