Engleski jezik – početni nivo

Konkurs se raspisuje za upis 17 kandidata.

Kandidatima koji ne budu primljeni kao redovni polaznici će se omogućiti DL pohađanje nastave nakon kojeg će, ispunjavanjem svih obaveza, moći pristupiti polaganju ispita.

Kandidati su dužni dostaviti Prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici Centra.

Program podrazumijeva nivoe A11, A12, A21 i A22 i traje ukupno 240 sati. Cijena pojedinačnog nivoa iznosi 180KM, a završnog ispita 100KM. Cijena upisnine na cjelokupni program iznosi 750KM, uključujući i završni ispit.

Uspješno završenim ispitom polaznik osigurava javno priznati certifikat.

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Prijave za upis polaznika sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti na adresu:

 

P.U. Centar za obrazovanje i poduzetništvo

Alojza Benca 4, 71 000 Sarajevo

sa naznakom

„Prijava za upis na program obrazovanja odraslih ‘Engleski jezik – početni nivo'“

 

Prijave se mogu izvršiti putem online prijave na web stranici www.cop.edu.ba/upis/.

Engleski jezik – konkurs