Grčka poslovica

Ko hoće učiti svugdje nađe školu.