Internet marketing

Sve veći broj marketinških agencija se okreće primarno Internet marketingu tako da je ova obuka usmjerena pojedincima ali i kompanijama. U današnje vrijeme masovna upotreba računara i interneta u svim segmentima poslovanja kompanija prouzrokovala je da ranija marketinška praksa više ne daje dobre rezultate. Zbog toga se marketing metodologija stalno mijenja. Nove metode doprinose jačem utjecaju na tržište i ostvarivanju znatno većeg profita za kompanije. Sada samo kompanije koje imaju adekvatno osposobljene uposlenike mogu da primjene ovaj novi vid marketinškog koncepta. Statistika govori da ulaganje u Internet marketing ima trend rasta u posljednjih nekoliko godina.

Sadržaj obuke:

  • Marketing, marketing menadžment i osnove komunikacije;
  • Planiranje i produkcija web sjedišta;
  • PR na društvenim mrežama;
  • Google Adwords i servisi u internetskoj promociji;
  • Google Analytics i optimizacija Internet kampanja.