Izrada apliciranje i provedba projekata finansiranih iz EU fondova

Kao jedna od zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj Uniji, Bosna i Hercegovina ima pristup sredstvima EU fondova. Vremenom će našoj zemlji biti dostupno više sredstava koja traže konkretne projekte izrađene prema zadatoj metodologiji i realnim potrebama našeg društva.

Priprema i vođenje projekata finansiranih kroz programe Evropske unije jedno je od područja na tržištu rada za koje vlada sve veće zanimanje javnog i privatnog sektora. Ovaj program ima za cilj osposobiti polaznike za pripremu i provedbu projekata finansiranih kroz programe Evropske unije.

Tokom programa usavršavanja bit će prezentiran cjelokupni postupak: od osmišljavanja, pripreme, prijave pa do provođenja projekata koji se sufinansiraju iz fondova EU. Kroz cijeli program usavršavanja polaznici će pripremati svu potrebnu dokumentaciju stvarnoga projekta koji će biti okosnica završnog rada polaznika. Osnovni cilj ovoga programa je osposobljavanje voditelja projekata da samostalno ili u timovima pripremaju i provode projekte koji će biti sufinancirani od strane fondova Evropske unije.

Navest ćemo neke od oblasti kroz koje će polaznici proći:

  • EU fondovi i uvod u upravljanje EU projektima;
  • Pristup logičke matrice projekta;
  • Izrada detaljnih aktivnosti i proračuna projekta;
  • Priprema projektne prijave – rad u aplikacijskim obrascima;
  • Osnove uspješne provedbe projekata;
  • Praktični seminar – izrada projektnog prijedloga.