Java

Preduslov za ovu nastavu jeste minimalna srednja stručna sprema polaznika sa kojom se osigurava što bolje shvatanje materijala, programa i samim time bolje praćenje nastave, te sami rezultati nakon uspješno završene edukacije.

Nakon završene edukacije, polaznik će znati kako da koristi Java Server Faces framework u svojim web aplikacijama i daljoj primjeni. Polaznik će također naučiti osnove Java Script tagova zajedno sa ostalim osnovama za ovaj programerski jezik i učiti kako koristiti navigaciju u XML-u.