Keramičar

Keramičar postavlja keramičke, betonske i kamene pločice u novogradnjama, kao i pri renoviranju već postojećih objekata. Oblaže zidove, podove i druge površine, najčešće u unutrašnjosti stambenih i drugih objekata (kuhinjama, kupaonicama i hodnicima), no ponekad i na vanjskim površinama. Pri obnovi starih prostora odstranjuje stare pločice. Najprije pregledava podlogu na koju će lijepiti pločice, te je, ako je potrebno, popravlja manjim zidarskim zahvatima. Obično sam brine o odvozu otpadnog materijala. Keramičke pločice lijepi na ravne i tvrde podloge (zidove i podove). Pritom nanosi određenu količinu vezivnog materijala na podlogu i na pločice koje odmah zatim pričvršćuje. Posebnu pozornost posvećuje liniji polaganja i uzorku kojeg imaju ili sastavljaju pločice.

Ako se podloga prekida (cijevi, utičnice i dr.), precizno mjeri i vrši proračun, te reže pločice na potrebnu duljinu, kako bi prilijegale na spojevima. Kad su pločice postavljene, nakon sušenja popunjava (fugira) prostor između pločica (fuge) i odstranjuje višak materijala. U radu koristi čekić, brusilice, bušilice, lopatice, visak, libelu, zidarsku žlicu, napravu za rezanje keramike i druge alate.

Ako je samostalni obrtnik, keramičar ugovara posao sa strankom, dogovara rok izvedbe i troškove, te je, na temelju svojih stručnih znanja i iskustava, savjetuje oko pravilnog odabira pločica i načina polaganja.

Izvedeni keramički radovi osim funkcionalnosti (izdržljivost, otpornost protiv vlage i lakše čišćenje) moraju imati estetsku i dekorativnu vrijednost, što se postiže različitim vrstama i oblicima pločica. Za kvalitetno obavljen posao, mora poštivati standarde svoje struke i upute proizvođača pločica i ostalih materijala.

Zadaće ovog obrazovnog programa su osposobiti polaznika za:

  • Postavljanje keramičkih pločica;
  • Izvođenje hidroizolacije sanitarnih čvorova i terasa;
  • Izvođenje radova sanacije i održavanja keramičarskih radova;
  • Racionalno korištenje materijala, vremena i energije;
  • Planiranje, organizovanje, izvođenje i kontrolisanje rada;
  • Pravljenje specifikacije materijala.

Predviđeno trajanje ovog obrazovnog programa je 600 sati, od čega 300 sati teoretske nastave, a 300 sati praktične nastave.