Konobar

Konobar radi u djelatnostima ugostiteljsko-turističkog gospodarstva. Obavlja pripremne radove, održava sredstva, uređaje i inventar ugostiteljskog posluživanja, postavlja stolove, poslužuje sve vrste jela prema sistemima posluživanja koji su uobičajeni kod nas i u svijetu. Prihvaća gosta, prima narudžbu, poslužuje ga, naplaćuje uslugu i ispraća gosta.

Konobar se može zaposliti u ugostiteljstvu svih vrsta i kategorija, a može voditi i porodični posao. Polazniku se pruža mogućnost daljnjeg usavršavanja u struci, doškolovanje za zanimanje hotelijer: smjer ugostiteljstvo, prekvalifikacija u druga ugostiteljska zanimanja.

Zadaće ovog obrazovnog programa su osposobiti polaznika za:

  • Usluživanje gosta hranom i/ili pićem;
  • Organizovanje prijema i smještaja gostiju;
  • Dočekivanje i pozdravljanje gostiju;
  • Prezentovanje ponude jela/pića;
  • Adekvatno reagovanje na želje i potrebe gostiju;
  • Evidentiranje i predavanje narudžbe proizvodnim odjeljenjima;
  • Pozdravljanje i ispraćanje gostiju.

Predviđeno trajanje ovog obrazovnog programa je 600 sati, od čega 300 sati teoretske nastave, a 300 sati praktične nastave.