Kozmetički tehničar

Kozmetički tehničar je kao profil stručnog_djelatnika obrazovan za rad u svim segmentima kozmetičke djelatnosti. U medicini, zdravstvenom turizmu i kozmetičkom obrtu.

Kozmetički tehničar je zdravstveni djelatnik educiran za samostalnu primjenu dermatoterapeutskih postupaka koje je odredio ljekar, a svrha im je sprječavanje i liječenje kožnih bolesti odnosno rehabilitacije dijela kože nakon preboljele kožne bolesti ili ozljede, a također i njege, zaštite i uljepšavanja zdrave kože lica i tijela. Područje rada ovog zanimanja su:

 • Fizikalna dermoterapija (elektroterapija, termoterapija, krioterapija, hidroterapija, aktinoterapija i sl.);
 • Medikamentozna terapija;
 • Njega zdrave kože;
 • Rad u medicinsko-kozmetičkom salonu (samostalni ili u timu na tretmanu zdrave i oboljele kože);
 • Rad u galenskom laboratoriju: od pripreme, postupaka proizvodnje do okončanja i pakiranja kozmetičkih pripravaka preparativne, dekorativne i medicinske kozmetike;
 • Rad u različitim specijaliziranim kozmetičkim kompanijama;
 • Rad u biljnim apotekama i drogerijama.

Ovi kadrovi zapošljavaju se u centrima za estetsku medicinu ili korektivnu dermatologiju, dermatološkim klinikama i poliklinikama, klinikama ili odjelima za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine, na odjelima maksilofacijalne hirurgije i traumatologije, u lječilištima, a posebno u centrima zdravstvenog turizma i u kozmetičkim salonima.

Zadaće ovog obrazovnog programa:

 • Sticanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje djelatnosti medicinskog kozmetičara;
 • Sticanje znanja za samostalnu primjenu dermatoterapeutskih postupaka koje je odredio ljekar (specijalist dermatolog ili odgovarajući specijalist u centru estetske medicine);
 • Sticanje znanja o metodama fizikalne njege zdrave kože;
 • Sticanje znanja i vještina potrebnih za samostalni rad u kojem do izražaja dolazi prilagođavanje problemima klijenata različite dobi i razina obrazovanja što istovremeno zahtijeva diskretnost i komunikativnost.

Predviđeno trajanje ovog obrazovnog programa je 800 sati, od čega 400 sati teoretske nastave, a 400 sati praktične nastave.