Kuhar

Poslovi kuhara su pripremanje svih vrsta hladnih i toplih jela. U okviru spravljanja jela kuhari naručuju sirovine, namirnice i poluproizvode, preuzimaju naručenu robu, skladište je i čuvaju od kvarenja, ustrojavaju rad kuhinje, sudjeluju u svim dijelovima tehnološkog postupka spravljanja jela.

Djelatnici tih zanimanja mogu se zaposliti u ugostiteljstvu svih vrsta i kategorija, prehrambenoj industriji, a mogu voditi i porodični posao. Polazniku se pruža mogućnost daljnjeg usavršavanja u struci, prekvalifikacije u druga ugostiteljska zanimanja.

Zadaće ovog obrazovnog programa su osposobiti polaznika za:

 • Pripremu hrane u skladu sa higijenskim standardima;
 • Poznavanje nutritivne vrijednosti hrane, sastojaka, te recepture;
 • Poznavanje osobina posuđa i pribora za pripremu i služenje hrane;
 • Poznavanje ispravan način čuvanja hrane;
 • Različite tehnike pripreme hrane (pečenje, kuhanje, prženje, mariniranje);
 • Pripremu raznih vrsta mesa i načine obrade;
 • Pripremu raznih vrsta voća i povrća i načine njihove obrade;
 • Vještinu pripreme nacionalnih jela sa jelovnika po recepturi;
 • Vještine pripreme testa i salata, pripremanje supa, čorbi i soseva;
 • Vještine aranžiranja hrane i usluživanja gostiju;
 • Osnove zaštite i prve pomoći na radnom mjestu.

Predviđeno trajanje ovog obrazovnog programa je 800 sati, od čega 400 sati teoretske nastave, a 400 sati praktične nastave.