Limar

Limarski poslovi uključuju rezanje i krojenje lima, njegovu obradu svijanjem, te montažu limenih konstrukcija. Limari to rade na temelju tehničke i tehnološke dokumentacije: skica, nacrta, normativa i opisa.    Limari najčešće izrađuju i montiraju metalne konstrukcije i oplate automobila, vozova, aviona, zatim krovne konstrukcije, metalne okove za prozore i vrata, oluke za vodu i drugo. Osim što dijelovi konstrukcija moraju biti spojeni kvalitetno, spojevi treba da budu glatki i pripremljeni za daljnju obradu. Ovisno o objektima i konstrukcijama na kojima limari rade, razlikujemo autolimare i građevne limare. Potrebno je istaknuti da neki limari izrađuju i razne sitne predmete, kao što su posude za namirnice, kantice, ukrasni predmeti i dijelovi različitih predmeta. Ti predmeti nazivaju se limarska galanterija, a limari koji ih izrađuju nazivaju se limarima galanteristima. Osim što izrađuju nove konstrukcije, limari često rade i na popravku oštećenih i istrošenih konstrukcija. Za takve poslove od limara se traži ista ili čak veća stručnost nego za izradu novih konstrukcija. Uglavnom zacrtavaju i izrezuju oštećene i nefunkcionalne dijelove i zamjenjuju ih novim.

Zadaće ovog obrazovnog programa su osposobiti polaznika za:

  • Poznavanje konstrukcijskih i pomoćnih materijala i tehnoloških procesa obrade i montaže limenih konstrukcija vozila, kao i raznih drugih konstrukcija;
  • Rukovanje alatima, napravama i strojevima za obradu lima i drugih materijala;
  • Izradu i sastavljanje elemenata i sklopova, karoserija i šasija automobila, elemenata krovnih i drugih konstrukcija;
  • Izvođenje pripremnih radova u radionici;
  • Analizu tehničke i tehnološke dokumentacije (izrada skica i šablona za zacrtavanje i mjerenje, razmjeravanje i obilježavanje na limovima);
  • Izradu limenih cijevi i cijevnih elemenata, žljebova, limenih obruba, lukova, kutija i dr.;
  • Izradu mjernih skica na osnovi snimanja na licu mjesta;
  • Dotjerivanje montaže na objektu limenih dijelova;
  • Spajanje limenih dijelova;
  • Održavanje i popravak dijelova na objektima.

Predviđeno trajanje ovog obrazovnog programa je 600 sati, od čega 300 sati teoretske nastave, a 300 sati praktične nastave.