Marcus Tullius Cicero Ciceron

Znanje treba koristiti, a ne samo sticati.