Mašinski tehničar

Mašinski tehničari se bave poslovima vezanim za projektovanje, gradnju, upotrebu i održavanje alata i mašina. Mogu raditi u odjeljenjima konstrukcije mašina i alata, na pripremi i vođenju proizvodnje mašinskih delova i alata, te u kontroli rukovanja i održavanja alatnih mašina u proizvodnim pogonima. Mašinski tehničari skiciraju i proračunavaju različite elemente mašina (npr. elemente za spajanje i rastavljanje, osovine, ležajeve, opruge, zupčanike itd.).

Zadaće ovog obrazovnog programa su upoznati polaznika sa:

  • Osnovama mašinstva;
  • Savremenim metodama u oblasti mašinstva;
  • Osnovama računarstva i informatike;
  • Primjenom navedenog u okviru mašinsko-tehničke struke;
  • Svjetski priznatim standardima, te važnošću primjene istih u pripremnim procesima, kao i procesima proizvodnje.

Predviđeno trajanje ovog obrazovnog programa je 800 sati, od čega 400 sati teoretske nastave, a 400 sati praktične nastave.