Medicinski tehničar

Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege samostalno pomaže pojedincu, bolesnom ili zdravom, u obavljanju aktivnosti koje pridonose njegovu zdravlju, oporavku ili mirnoj smrti. Samostalno i u timu provodi zdravstvenu njegu korisnika. Brine za osobnu sigurnost, te za sigurnost korisnika i okoline. Sudjeluje u pripremi i provedbi dijagnostičko-terapeutskih postupaka i zahvata, te primjeni lijekova. Radi u skladu s prihvaćenim standardima, zakonskim obvezama i profesionalnom etikom. Vodi zdravstvenu, sestrinsku i drugu dokumentaciju. Ravnopravnost medicinske sestre/tehničara opće njege u zdravstvenom timu temelji se na profesionalnosti, odgovornosti za sprovedbu mjera zdravstvene zaštite (sukladno standardima, uvažavanju i poštovanju svih članova tima i korisnika), te u dosljednoj primjeni zakonskih propisa i etičkih načela u svakodnevnoj praksi.

U svrhu poboljšanja zdravlja pojedinca i zajednice, često surađuje i s drugim stručnjacima: socijalnim radnicima, psiholozima, teolozima, defektolozima – rehabilitatorima, logopedima, pedagozima, nutricionistima… Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege najčešće radi u zdravstvenim ustanovama – na bolničkim odjelima, u ljekarskim ordinacijama opće prakse, u specijalističkim i dijagnostičkim ordinacijama, u zdravstvenim zavodima, te u ustanovama za zdravstvenu njegu. Također, radna mjesta su i ustanove socijalne brige (domovi za starije i nemoćne osobe, domovi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, ustanove za djecu i mlade s teškoćama u razvoju), ustanove iz odgojnoobrazovnog sistema (vrtići, centri za odgoj i obrazovanje), te ustanove u zatvorskom sistemu. Na radnom mjestu koristi zaštitnu odjeću, obuću i ostalu opremu.

Zadaće ovog obrazovnog programa su osposobiti polaznika za:

  • Promatranje i procjenu tjelesnog i psihičkog stanja svojih pacijenata;
  • Osiguranje važnih podataka ljekarima za prepoznavanje i praćenje toka bolesti i stanja pacijenta;
  • Utvrđivanje rizika za zdravlje, te mogućnosti pacijenata i njihovih porodica za aktivno sudjelovanje u njezi i liječenju;
  • Sudjelovanje u sprovedbi medicinskih postupaka.

Predviđeno trajanje ovog obrazovnog programa je 800 sati, od čega 400 sati teoretske nastave, a 400 sati praktične nastave.