Monter

Angažovan je na poslovima uspostavljanja i kontrole ispravnosti instalacija, te nadzemnih i podzemnih energetskih sistema visokog i niskog napona, neophodnih radi rasvjete puteva i naselja, klimatizacije, grijanja, te sličnih instalacija. Pored toga, zadužen je i za montažu, održavanje i demontažu transformatora, razvodnih ormara, komandnih stanica, dalekovoda, posebnih mreža za zaštitu od strujnog udara i ostalih energetskih mreža. Mogućnost zaposlenja u raznim kompanijama, servisima, te Elektroprivedi. Također može da osnuje sopstveni servis ili firmu ili da razvija posao u trgovini elektroopreme.

Zadaće ovog obrazovnog programa su osposobiti polaznika za:

  • Ugradnju i servisiranje mjernih uređaja;
  • Procjenu sigurnosti na radnom mjestu.

Predviđeno trajanje ovog obrazovnog programa je 600 sati, od čega 300 sati teoretske nastave, a 300 sati praktične nastave.