Mrežna administracija

Poslovanje u savremenom okruženju je nezamislivo bez kompjuterske tehnologije i kompjuterskih mreža. Samim time je u svakoj „ozbiljnoj“ kompaniji neophodno imati mrežnog administratora koji vlada teoretskim, ali i praktičnim znanjima projektovanja, konfigurisanja, i održavanja mrežne infrastrukture. Cilj ovog programa je polaznika upoznati sa projektovanjem, postavljanjem i održavanjem kompjuterske mreže, metodama podešavanja servera, rutera i ostalih komponenti, ali i sigurnosti mreže te, pored toga i ostalim mrežnim alatima. Po završetku programa, polaznik će moći samostalno administratirati cijelu mrežnu infrastrukturu.

Sadržaj programa:

  • Administracija operativnog sistema MS Windows;
  • Uvod u kompjuterske mreže;
  • Sigurnost i virtualizacija;
  • Vježbe: Administriranje operativnog sistema MS Windows.