Njemački jezik

Njemački jezik pripada grupi zapadnogermanskih jezika. Govori ga oko 130 miliona ljudi u 38 država svijeta, a samo u Evropi oko 100 miliona, što ga čini jezikom kojim se služi najviše govornika u Evropi bez Rusije.

Standardni njemački jezik se koristi za pisanje, pa se tako knjige i časopisi štampaju na standardnom njemačkom. Dobro je poznato da u ovom jeziku postoji dosta riječi koje su identične ili slične riječima u engleskom jeziku. Također, njemački je posebno poznat po svojim dugim riječima koje mogu da sadrže i više desetina slova.

Njemački jezik je jedan od tri svjetska jezika koja se najviše uče u svijetu, a jedan od pet jezika koji se najviše koriste na internetu.

Kursevi njemačkog jezika po nivoima

A1 –  polaznik na ovom nivou znanja je u stanju da prepozna riječi i fraze koje se najčešće koriste u govoru, kao i riječi koje se odnose na njega lično, njegovu porodicu i okolinu, a može i da pročita i shvati prostije rečenice. Što se komunikacije tiče, kandidat na ovom nivou znanja može da pita i razumije odgovor, kao i da napiše kraće poruke, popuni osnovne formulare i slično. Predviđeno trajanje nivoa je 120 sati.

A2 – polaznik na ovom nivou znanja je sposoban da razumije riječi i izraze koje su često u upotrebi, te može da učestvuje u razgovoru sa izvornim govornicima jezika i da razumije o čemu govore. Može i da čita kraće tekstove, da ih razumije, kao i da prilično lako pronađe relevantne informacije u tekstu, te da komunicira o uobičajenim temama, koristeći uobičajene fraze kako bi opisao sebe, svoju porodicu, mjesto gdje živi, govori o svom obrazovanju, poslu i slično. Predviđeno trajanje nivoa je 120 sati.

B1 – polaznik na ovom nivou znanja može da razumije, ali i učestvuje u razgovoru koji se odnosi na temu koja je njemu bliska, poput onih koje su vezane za njegovo obrazovanje, posao i slično, te može da razumije osnovni smisao televizijskih i radio emisija koje govore o aktuelnim temama. Također, može da se snađe u većini situacija koje mogu da se dogode tokom putovanja u zemlje u kojima se govori ovaj jezik. Polaznik je sposoban da učestvuje u razgovoru o raznim temama sa osobama kojima je njemački jezik maternji. Predviđeno trajanje nivoa je 120 sati.

B2 – polaznik na ovom nivou znanja je sposoban da razumije razgovor o različitim temama, te da prati svakodnevni radio i televizijski program, kao i filmove na njemačkom jeziku bez titla. Također može i da čita i razumije novinske članke, knjige, kao i da učestvuje u razgovorima sa osobama kojima je njemački jezik maternji, čak i ukoliko mu tema nije naročito poznata, kao i da jasno opiše brojne situacije i stvari koje spadaju u njegovo polje interesovanja, te da iznese svoje mišljenje o nečemu, piše eseje, izvještaje i tekstove u kojima će jasno iznijeti informacije koje su mu dostupne. Predviđeno trajanje nivoa je 120 sati.

C1 – polaznik na ovom nivou znanja može da razumije razgovor među izvornim govornicima jezika, čak i kada se ne govori baš precizno, te da nesmetano prati televizijski i radijski program, uz gotovo potpuno razumijevanje. Također, može da razumije i tehnička uputstva bez obzira da li se odnose na opremu koju koristi ili ne, te da nesmetano stupi u razgovor sa osobama kojima je njemački jezik maternji, da postavlja pitanja, odgovara na pitanja koja su mu postavljena, iznosi svoje mišljenje uz argumente, opisuje događaje i situacije uz mnogo detalja i da može da piše duže tekstove o različitim temama, čak i ukoliko mu nisu naročito bliske. Predviđeno trajanje nivoa je 120 sati.

C2 – polaznik na ovom nivou znanja može da razumije svaki razgovor među izvornim govornicima, bez obzira na njegov kvalitet, kvantitet, brzinu govora i temu, te da čita nesmetano svaku vrstu tekstova koji su napisani na njemačkom jeziku i da ih razumije u potpunosti. Kandidat na ovom nivou znanja posjeduje bogat rječnik, pa čak i ukoliko u razgovoru ne može da se sjeti precizne reči ili izraza, zahvaljujući dobrom poznavanju vokabulara će lako zamijeniti reč, tako da se u razgovoru to neće ni primijetiti, a trebalo bi da je sposoban i da piše sve vrste tekstova, različitim stilovima, iznoseći jasno svoje stavove i najvažnije tačke teksta, kao i da piše prikaze književnih djela. Predviđeno trajanje nivoa je 120 sati.