Novosti

Centar za obrazovanje raspisuje konkurse iz Modula: Njegovatelj starih i nemoćnih osoba, Osnove računarstva i MS Office paketa, Engleski jezik – početni nivo i Osnovna andragoška obuka.

Konkurs se raspisuje za upis 20 kandidata. Kandidatima koji ne budu primljeni kao redovni polaznici će se omogućiti DL pohađanje nastave nakon kojeg će, ispunjavanjem…

Konkurs se raspisuje za upis 20 kandidata. Kandidatima koji ne budu primljeni kao redovni polaznici će se omogućiti DL pohađanje nastave nakon kojeg će, ispunjavanjem…

Konkurs se raspisuje za upis 17 kandidata. Kandidatima koji ne budu primljeni kao redovni polaznici će se omogućiti DL pohađanje nastave nakon kojeg će, ispunjavanjem…

Pravo upisa na program obrazovanja odraslih „Osnovna andragoška obuka“ imaju lica starija od 18 godina. Konkurs se raspisuje za upis 18 kandidata, te će, ukoliko…

Centar za obrazovanje i poduzetništvo prima nove članove u svoj kolektiv. Postanite predavač prijavom na obrazac!