O centru

Centar za obrazovanje i poduzetništvo je obrazovna ustanova koja primjenjuje principe cjeloživotnog učenja u oblicima formalnog i neformalnog obrazovanja.

Učenje tokom cijelog života više nije luksuz, već imperativ za sve one koji žele da ostanu konkurentni na globalnom tržištu rada. Potrebno je, međutim, programe i obuke prilagoditi potrebama odraslog čovjeka, zauzetog, sa ograničenim vremenom i sa specifičnim i jasno postavljenim ciljevima. Zato smo u centru za obrazovanje i poduzeništvo osmislili efikasne, inovativne i specifične formalne i neformalne programe obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za pojedince, institucije, preduzeća, kao i postojeće i potencijalne poduzetnike.

Svi obrazovni programi su kreirani na temelju zahtjeva potencijalnih poslodavaca čime se zadovoljavaju potrebe tržišta rada i omogućava lakše zapošljavanje polaznika. Centar za polaznike organizuje konsultativno-instruktivnu nastavu u učionicama koje su opremljene savremenim nastavnim sredstvima i učilima. Praktična nastava se odvija u specijaliziranim kabinetima, gradilištima, proizvodnim radionicama, kompanijama…

Naši predavači i profesori su provjereni stručnjaci u praktičnoj primjeni znanja, te su iz mora stručnjaka odabrani zbog kontinuiranog rada u struci i posjedovanja izuzetnih prezentacijskih vještina. Radi lakšeg i kvalitetnijeg učenja predavači kombiniraju teoretske i savremene metode edukacije (interakcija, radionice, diskusije, prezentacije, korištenje “živih” slučajeva…) prilagođene načinu života i potrebama modernog čovjeka.

Obuka, edukacija, seminar, treining, workshop ili kurs za kompanije – upoznajte se sa našim raznovrsnim programima i poboljšajte Vašu poziciju na tržištu rada. Rado ćemo Vas posavjetovati.

Vizija

Postati vodeći edukacioni centar i ključni faktor u ostvarivanju konkurentnosti, ekonomskog razvoja, zapošljavanja i jačanja ekonomije zasnovane na znanju.

Misija

Učiniti polaznike konkurentnim na tržištu rada!
Naša misija je da kontinuirano pratimo tržište rada i naše obrazovne programe stvaramo (i modificiramo) na temelju zahtjeva koji proizlaze iz njegovih potreba kako bi svojim polaznicima osigurali zapošljavanje i napredovanje na radnom mjestu.

Ciljevi

  • Osigurati uslove za povećanje uključenosti odraslih u procese cjeloživotnog učenja;
  • Obezbijediti obrazovanje i obuku svim kategorijama odraslog stanovništva kroz uspostavljanje formalnih i neformalnih programa obrazovanja;
  • Obezbijediti kvalitetu obrazovanja i osposobljavanja odraslih;
  • Sarađivati sa državnim institucijama i privrednim organizacijama i biti njihova pouzdana podrška u prijenosu znanja definiranih njihovim zahtjevom i na taj način biti garancija zapošljavanja polaznika;
  • Osigurati podršku polaznicima naših programa u profesionalnom razvoju i omogućiti kontinuirano usavršavanje.