Osnove računarstva i MS Office paketa

Konkurs se raspisuje za upis 20 kandidata.

Kandidatima koji ne budu primljeni kao redovni polaznici će se omogućiti DL pohađanje nastave nakon kojeg će, ispunjavanjem svih obaveza, moći pristupiti polaganju ispita.

Kandidati su dužni dostaviti Prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici Centra.

Trajanje programa je ukupno 40 sati, a cijena upisnine iznosi 150 KM.

Uspješno završenim ispitom polaznik osigurava javno priznati certifikat.

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Prijave za upis polaznika sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti na adresu:

 

P.U. Centar za obrazovanje i poduzetništvo

Alojza Benca 4, 71 000 Sarajevo

sa naznakom

„Prijava za upis na program obrazovanja odraslih ‘Osnove računarstva i MS Office paketa'“

 

Prijave se mogu izvršiti putem online prijave na web stranici www.cop.edu.ba/upis/.

Osnove racunarstva – konkurs