Osnove rada na računaru

Pojam „nove pismenosti“ podrazumijeva poznavanje i korištenje računara, kako u radu tako i u svakodnevnom životu. Savladavanjem upotrebe računara mnogi radni procesi se ubrzavaju i pojednostavljuju.

Sadržaj Modula:

  • Osnovni pojmovi u oblasti računarskih tehnologija;
  • Osnove operativnog sistema Microsoft Windows;
  • Program za uređenje teksta Microsoft Word;
  • Program za rad sa tabelama Microsoft Excel;
  • Program za oblikovanje prezentacija Microsoft Powerpoint;
  • Internet, osnovni koncepti i alati – Chrome (Internet Explorer) i Outlook Express.

Cilj Modula je osposobljavanje polaznika za rad sa osnovnim programima opšte namjene.
Modul „Osnove rada na računaru“ organizuje se u trajanju od X sedmica (u zavisnosti od broja sati sedmično), a polaznicima, u dogovorenim terminima, na raspolaganju stoji IT kabinet. Nastava se izvodi u grupama u savremeno opremljenim IT kabinetima, uz obezbijeđenu potrebnu literaturu. Svim polaznicima, koji sa uspjehom polože završni ispit, Centar za obrazovanje i poduzetništvo izdaje javno važeći* certifikat o završenom Modulu „Osnove rada na računaru“.

*program odobren od nadležnog Ministarstva (Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo)

Odaberite programe obrazovanja koje je verificiralo Ministarstvo kulture, obrazovanja i sporta u vrhunski tehnički opremljenim učionicama u Centru za Obrazovanje i Poduzetništvo

Trajanje kursa: 40 sati

3/20

Cijena kursa: 150 KM