Osnovna andragoška obuka

Pravo upisa na program obrazovanja odraslih „Osnovna andragoška obuka“ imaju lica starija od 18 godina.

Konkurs se raspisuje za upis 18 kandidata, te će, ukoliko broj prijavljenih bude veći, biti realiziran razredbeni postupak kako bi se ustanovila konačna rang lista.

Kandidatima koji ne budu primljeni kao redovni polaznici će se omogućiti DL pohađanje nastave nakon kojeg će, ispunjavanjem svih obaveza, moći pristupiti polaganju ispita.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

  1. Prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici)
  2. Svjedočanstvo o prethodno završenoj školi (ovjerena kopija)
  3. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)

Trajanje programa je ukupno 120 sati, a cijena upisnine iznosi 800 KM.

Uspješno završenim programom polaznik osigurava javno priznati certifikat.

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Prijave za upis polaznika sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti na adresu:

 

P.U. Centar za obrazovanje i poduzetništvo

Alojza Benca 4, 71 000 Sarajevo

sa naznakom

„Prijava za upis na program obrazovanja odraslih ‘Osnovna andragoška obuka'“

 

Prijave se mogu izvršiti putem online prijave na web stranici www.cop.edu.ba/upis/.

Andragoska obuka – konkurs