Osposobljavanje za poslove armirača

Osposobljavanje za armirača podrazumijeva teorijsku i praktičnu obuku te za cilj ima osposobiti polaznika ugradnji armature u betonsku konstrukciju i elemente, pravilnom odabiru armature u skladu sa željenom konstrukcijom (stepenice, ograde, temelji i dr.), manipulaciji, montiranju i finalnoj pripremi armaturne konstrukcije.

Sadržaj obuke:

  • Osnove zanimanja;
  • Osnove građevinarstva;
  • Organizacija i zaštita na radu;
  • Praktični rad.