Osposobljavanje za poslove konobara

Osposobljavanje za konobara podrazumijeva teoretsku i praktičnu obuku uz rad u ugostiteljskom objektu u kojem se kandidat obučava. Polaznik će tokom obuke usvojiti različite tehnike usluživanja, osnovne elemente konverzacije sa klijentom i efikasnog i efektivnog rada. Tokom obuke će biti upoznat i sa osnovnim običajima najčešćih klijenata te i načinima prilagođavanja rada konstantnim promjenama tržišta.

Sadržaj obuke:

  • Osnove zanimanja;
  • Osnove ugostiteljstva;
  • Organizacija i prilagođavanje rada pojedinim grupama;
  • Praktični rad.