Osposobljavanje za poslove molera

Osposobljavanje za poslove molera podrazumijeva teoretsku i praktičnu nastavu. Tokom teorijskog dijela obuke polaznik će biti upoznat sa tipovima podloge i kvalitetom podloge, bojama i osobinama istih, predradnje neophodne kako bi se posao odradio na što kvalitetniji način kao što su priprema i zaštita prostora, priprema podloge, materijala i alata dok će tokom praktičnog dijela obuke naučiti gletovati, šmirglati (i sl.), krečiti, nanositi boje, lijepiti tapete i ostale poslove koji se od molera očekuju.

Sadržaj obuke:

  • Osnove zanimanja za molera;
  • Osnove građevinarstva;
  • Organizacija i zaštita na radu;
  • Praktični rad.