Osposobljavanje za poslove njegovanja starijih i nemoćnih lica

Tokom osposobljavanje za poslove njegovanja starijih i nemoćnih lica polaznici će naučiti prepoznati znakove starosti i starenja i razumjeti najvažnije promjene organizma u procesu starenja, osnovne potrebe starijih, najčešće promjene u organizmu u procesu starenja, komunicirati i pristupiti korisnicima koji imaju posebne potrebe i/ili poteškoće u komunikaciji, pružiti prvu pomoć, razviti sposobnost razumijevanja zahtjeva i radnih naloga koje postavlja zdravstveno/medicinsko osoblje, ali uz to i kako raditi na primjeren način u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi, primijeniti poslovni bonton, uvažavati osnovna prava čovjeka te i provoditi mjere zaštite na radu i odabrati odgovarajuću zaštitnu odjeću te alat i pribor za obavljanje svakodnevnih zadataka.

Sadržaj obuke:

  • Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije;
  • Njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba;
  • Zaštita na radu i prva pomoć;
  • Praktična nastava i praktičan rad u zdravstvenoj i/ili socijalnoj ustanovi.

Napomena: Program je akreditovan od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Odaberite programe obrazovanja koje je verificiralo Ministarstvo kulture, obrazovanja i sporta u vrhunski tehnički opremljenim učionicama u Centru za Obrazovanje i Poduzetništvo

Trajanje kursa: 600 sati

2/20

Cijena kursa: 1500 KM