Osposobljavanje za poslove recepcionera

Recepcioner je u hotelijerstvu jedna od najvažnijih karika u zadovoljavanju potreba gosta. Prvi dojam koji gost stječe o hotelu je najčešće uvjetovan ponašanjem recepcionera i njegovom odnosu prema samom gostu. Program osposobljavanja za recepcionera ima za cilj da polaznik stekne specifična znanja i vještine koje su potrebne za organizaciju i vođenje recepcije, evidencije osnovnih podataka, pružanje informacija neophodnih gostu ali i osnovnim karakteristikama pojedinih kultura. Tokom obuke, polaznik će steći i osnovne komunikacijske vještine koje mu omogućavaju najbolji pristup određenim situacijama.

Sadržaj obuke:

  • Osnove hotelijerstva i organizacije hotela;
  • Recepcijsko poslovanje;
  • Poslovna komunikacija;
  • Praktični rad.