Osposobljavanje za poslove rukovaoca građevinskim mašinama

Tokom osposobljavanja za poslove rukovaoca građevinskim mašinama polaznici će naučiti upravljati građevinskim mašinama različitih funkcija (bager, utovarivač, demper, valjak i dr.). Pored upravljanja, polaznici će biti upoznati sa osnovama zaštite na radu te i načina kontrole ispravnosti i realizacije jednostavnih popravki. Iako obuka podrazumijeva primarno upravljanje terenskim mašinama, polaznik će savladati i osnove rada sa viljuškarom.

Sadržaj obuke:

  • Osnove rukovođenja građevinskim mašinama;
  • Osnove mašinstva;
  • Organizacija i zaštita na radu;
  • Praktični rad.