Osposobljavanje za poslove tesara

Tesarski radovi vezani su za izvođenje građevinskih, montažnih, zidarskih i raznih betonskih radova. Cilj obuke je osposobiti polaznika da pripremi drvo za ugradnju u skladu sa projektnom dokumentacijom. Nakon obuke, polaznik će znati razlikovati i koristiti materijale, ručne alate i mašine koje se koriste u poslu tesara, te, pored toga, izrađivati spojeve u osnovnim i složenim tesarskim konstrukcijama, a sve to uz adekvatne mjere zaštite na radu.

Sadržaj obuke:

  • Osnove zanimanja;
  • Osnove drvoprerađivačke struke;
  • Organizacija i zaštita na radu;
  • Praktični rad.