Osposobljavanje za poslove vodoinstalatera

Tokom teoretskog dijela obuke polaznik će upoznati osnove vodovodnih i kanalizacionih sistema, kako u stambenim tako i u drugim tipovima objekata, karakteristike istih te planiranje i crtanje planiranih instalacija. Pored toga, u teoretskom dijelu će upoznati karakteristike različitih tipova cijevi za vodu, vrste ventila i dijelovima alata i mašina koje se koriste tokom izvedbe radova, dok će tokom praktičnog dijela naučiti sigurno rukovati alatima i mašinama, postavljati i popravljati vodovodne i kanalizacione sisteme i odgovarajuće komponente (ventile, slavine, bojlere, odvode i dr.), način odabira i manipulacije različitim materijalima i osnove zaštite na radu.

Sadržaj obuke:

  • Osnove zanimanja za vodoinstalatera;
  • Osnove mašinstva;
  • Organizacija i zaštita na radu;
  • Praktični rad.