Osposobljavanje za poslove zavarivača MIG-MAG postupkom

Tokom osposobljavanja za poslove zavarivača polaznik se upoznaje sa tehnikom, osobinama, načelima i parametrima varenja, osobinama i preduslovima za samu realizaciju posla, osnovama zaštite na radu te i načinom pripremanja materijala za zavarivanje. Nakon obuke, polaznik će moći samostalno koristiti alate i mašine za izvođenje poslova zavarivača.

Sadržaj obuke:

  • Osnove zanimanja za zavarivača;
  • Osnove mašinstva;
  • Organizacija i zaštita na radu;
  • Praktični rad.