Osposobljavanje za poslove zidara

Osposobljavanje za zidara podrazumijeva teorijsku i praktičnu obuku te za cilj ima osposobiti polaznika za gradnju građevinskih objekata. Po završetku same obuke, polaznici će znati osnovne karakteristike, razlikovati i koristiti materijale i alate, te i izvoditi radove poput malterisanja, fugiranja, gletovanja i slično. Obzirom da će po završetku biti upoznat sa cijelim procesom izgradnje građevinskih objekata, obuka počinje od samog upoznavanja sa istim procesom i obukom za „čitanje“ plana gradnje i nacrta objekta i osnova zaštite na radu.

Sadržaj obuke:

  • Osnove zanimanja;
  • Osnove građevinarstva;
  • Organizacija i zaštita na radu;
  • Praktični rad.