Paul Eliar

Nije stvar u tome da se misli, nego da se zna.