Projekt menadžment

Preduslov za ovu nastavu jeste minimalna srednja stručna sprema polaznika sa kojom se osigurava što bolje shvatanje materijala, programa i samim time bolje praćenje nastave, te sami rezultati nakon uspješno završene edukacije.

Nakon završene edukacije, polaznik će znati kako definirati projekat, prepoznati i raditi faze projekta, uloge u projektu, alate i tehnike za planiranje i praćenje projekata, izvještavanje i kontrola projekata, kao i upravljanje promjenama i rizicima, praćenje projekta i njegovo financijsko planiranje budžeta. Prilikom završetka edukacije, polaznik će također imati priliku da stekne teoretska znanja, koja će mu u kombinaciji sa ostalim alatima i tehnikama  u saradnji sa COP-om i predavačem, omogućiti uspješan rad na projektima.