Projekti regionalnog i lokalnog razvoja

Evropski fond za regionalni razvoj (EFRR) jedan je od pet fondova koji imaju zajednički naziv Evropski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi). Cilj mu je jačanje privredne i socijalne kohezije, te smanjivanje razlika između regija unutar EU, kroz podršku u razvoju i strukturnim prilagodbama regionalnoj privredi, kao i podršku prekograničnoj, transnacionalnoj i međuregionalnoj saradnji. Uglavnom je usmjeren na proizvodne investicije u cilju otvaranja radnih mjesta, infrastrukturne investicije, te na lokalni razvoj, kao i razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Sredstva fonda mogu koristiti istraživački centri, lokalne i regionalne vlasti, škole, korporacije, trening centri, državna uprava, mala i srednja preduzeća, univerziteti, udruge. Osim za njih, sredstva su dostupna i za javna tijela, neke organizacije privatnog sektora (osobito mala preduzeća), nevladine organizacije, volonterske organizacije.