Računovodstvo

Računovođa je profesionalno lice koje posjeduje minimum znanja, iskustva i sposobnosti za samostalno vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja pravnih lica, odnosno njegovih dijelova. Profesionalno zvanje “računovođa” stiče osoba koja ima završenu srednju školu i najmanje tri godine praktičnog rada na poslovima računovodstva, a osim toga i položene profesionalne ispite za sticanje ovog zvanja.

Ovlašteni računovođa je profesionalno lice koje posjeduje odgovarajući nivo znanja i iskustva za samostalno vođenje poslovnih knjiga, pripremanje i sastavljanje finansijskih izvještaja, izvještaja interne revizije i kontrole i poslova eksterne revizije i kontrole. On može da potpisuje završne račune. Profesionalno zvanje “ovlašteni računovođa” stiče osoba koja ima:

  • Visoku školsku spremu i najmanje tri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
  • Minimum V (peti) stepen u trajanju od tri godine i najmanje četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja.