Tehničar elektroenergetike

Tehničari za elektroenergetiku bave se poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom i razdiobom električne energije. Rade u objektima elektroenergetskog sustava: u elektranama za proizvodnju električne energije, u rasklopnim postrojenjima i trafostanicama za razvod i pretvaranje električne energije, te u objektima kontrole i održavanja električnih vodova i mreža. U elektrani upravljaju i nadziru rad elektroenergetskih postrojenja (generatora, energetskih transformatora i sl.). U elektranama s daljinskim automatskim upravljanjem i regulacijom glavni im je posao praćenje podataka na komandnoj ploči, odnosno komandnom pultu. Tehničari za elektroenergetiku rade i na održavanju električnih strojeva u elektroenergetskom postrojenju. Povremeno usklađuju ili zamjenjuju dijelove koji su podložni trošenju (npr. četkice ili namote generatora i sl.). Planiraju i izrađuju tehničko-tehnološku dokumentaciju remonta cjelokupnog postrojenja. Električni vodovi i električne mreže služe prijenosu proizvedene električne energije dalekovodima do mjesta razdioba (trafostanice) i dalje – niskonaponskom mrežom – do potrošača.

Zadaće ovog obrazovnog programa su osposobiti polaznika za:

  • Projektovanje postrojenja, mreža i instalacija, transformatora, električnih mašina i opreme;
  • Detekciju i dijagnostiku kvarova;
  • Montažu, podešavanje i održavanje postrojenja, mreža i instalacija, transformatora, električnih mašina i opreme;
  • Mjerenje, kontrolu i testiranje elektroenergetskih postrojenja i uređaja;
  • Upravljanje elektroenergetskim postrojenjima i uređajima.

Predviđeno trajanje ovog obrazovnog programa je 800 sati, od čega 400 sati teoretske nastave, a 400 sati praktične nastave.