Trgovac

Trgovac je zaposlen na svim mjestima gdje se prodaje roba. Bez obzira na to koju vrstu proizvoda trgovina nudi, glavna je zadaća trgovca svugdje ista. Trgovac prvenstveno nastoji zainteresirati kupca za proizvode koje prodaje. Pokazuje različite modele, boje ili veličine proizvoda. Upoznaje kupca s cijenama proizvoda i mogućnostima plaćanja. U nastojanju da proda robu, trgovac ljubazno i strpljivo razgovara s kupcem, pokazuje mu razne proizvode i objašnjava prednosti pred ostalim sličnim proizvodima na tržištu. Osim što poslužuju kupce, trgovci preuzimaju, pregledavaju i razvrstavaju robu. Dio robe stavljaju na police u prodajnom prostoru, a pričuvne količine robe razmještaju u skladišne prostore. Prema kupčevoj želji, trgovac robu zamotava ili pakira na uobičajen način (u papirnate ili plastične vrećice) ili kao dar. U trgovinama u kojima nema osobe koja obavlja blagajničke poslove, trgovac robu i naplaćuje.

Zadaće ovog obrazovnog programa su osposobiti polaznika za:

  • Prodaju, prepoznavanje potreba i navika kupca;
  • Stvaranje ugodne atmosphere u prodavnici;
  • Uspostavljanje kontakta sa kupcima, prezentovanje proizvoda, odgovaranje na primjedbe, zaključivanje prodaje, izgradnju pozitivnog odnosa sa kupcem;
  • Rješavanje prigovora i reklamacija.

Predviđeno trajanje ovog obrazovnog programa je 600 sati, od čega 300 sati teoretske nastave, a 300 sati praktične nastave.