Ugostiteljski tehničar

Poslovi ugostiteljskog tehničara se u ogledaju u dočekivanju gostiju, smještanju istih, upoznavanju sa izborom jela i pića, primanju narudžbi, posluživanju, naplaćivanju i ljubaznom ispraćanju gostiju. Također, ugostiteljski tehničar priprema i aranžira prostor za jelo, vodi računa o urednosti i higijeni inventara u ugostiteljskom objektu, kao i o svom izgledu.

Ugostiteljski tehničar radi složenije i odgovornije poslove, ima mogućnost napredovanja i direktnu prohodnost na strukovne ili akademske studije iz oblasti ekonomije, turizma, hotelijerstva itd.

Zadaće ovog obrazovnog programa su osposobiti polaznika za:

  • Dočekivanje gostiju;
  • Upoznavanje gostiju sa izborom jela i pića;
  • Primanje narudžbi;
  • Ispraćanje gostiju iz ugostiteljskog objekta;
  • Vođenje računa o higijeni i inventaru ugostiteljskog objekta;
  • Aranžiranje i pripremu prostora za boravak gostiju.

Predviđeno trajanje ovog obrazovnog programa je 800 sati, od čega 400 sati teoretske nastave, a 400 sati praktične nastave.