Upravljanje ljudskim resursima

Sektor ljudskih resursa čini važnu ulogu svake kompanije, budući da vodi računa o jednom od najvažnijih resursa svake kompanije – zaposlenima. Osnovna zaduženja o kojima brine menadžer ljudskih resursa su:

  • Proces zapošljavanja, praćenja, razvijanja, nagrađivanja radnika, te održavanja visoke radne angažiranosti i zadovoljstva radnika preduzeća;
  • Politike, sistemi, aktivnosti uticaja na uvjerenja, stavove, ponašanja, i postignuća radnika u poslovnim sistemima.

Menadžer ljudskih resursa je menadžerska funkcija za čiju su primjenu dijelom radnog vremena zaduženi svi menadžeri, a u nekim preduzećima je izdvojena u zasebnu funkciju ili odjel sa specijalistima iz područja prava, psihologije, upravljanja ljudskim potencijalom.

Ispravno organizovanje i rukovođenje ljudskim resursima u principu doprinosi da kompanija ostvaruje veći profit i ostvari prednosti u odnosu na konkurenciju. Savremeni menadžment ljudskih resursa teži da pravi čovjek bude na pravom mjestu u pravo vrijeme. Cilj obrazovanja je sticanje savremenih praktičnih znanja i vještina koje će polaznici moći koristiti u svakodnevnom obavljanju poslova kako bi se realizovali ciljevi organizacije.

Tokom obuke polaznici će steći znanja o tome kako izvršiti selekciju i zapošljavanje radne snage, socijalizaciju, obuku i razvoj zaposlenih, kako motivisati i nagraditi uposlenike. Također se izučavaju tehnike prikupljanja i analize podataka o zaposlenim: kakav je učinak zaposlenika i profit koji donosi kompaniji, na koji način i koliko ga nagraditi, koju vrstu posla može obavljati da bi preduzeće moglo ostvariti još veću korist od uposlenika.