Vodoinstalater

Posao vodoinstalatera je popravak, izrada i montiranje elemenata, instalacija i uređaja koji omogućavaju siguran dotok vode od glavnog voda do trošila. Vodoinstalater radi u radionici na izradi i pripremi elemenata instalacija i uređaja za ugradnju (rezanje i savijanje cijevi, narezivanje navoja na cijevima, brtvljenje spojeva u različitim uvjetima, popravak slavina i mjernih uređaja). Obavlja pripremne radove na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija (obilježavanje puteva za postavljanje cijevi, izvedba uređaja izvan zgrade do glavnog voda, uređaja u zgradi, te svih vodovodnih i odvodnih instalacija na objektu u prostorijama različitih namjena – kuhinja, kupatilo, WC itd.), poslove montaže i priključivanja sistema za pripremu tople vode, solarnih sistema, dezinfekcije mreže i spajanja cjevovoda za odvod otpadne vode.

U radu se upoznaje s nacrtom instalacije (kako izgleda ili će izgledati vodovodna mreža, gdje će biti postavljena pojedina sanitarna oprema), a ako takvog nacrta nema, može ga i samostalno skicirati. Utvrđuje vrstu i količinu potrebnog materijala za postavljanje instalacije, reže i savija cijevi, izrađuje navoje, te postavlja nosače, cijevi i spojnice. Dovršenu instalaciju priključuje na dovod vode, provjerava brtvljenje na spojevima i priključcima, te otklanja eventualne nedostatke.

Vrši ispitivanje i nadzor vodovodnih uređaja na nepropusnost, kao i nadzor uređaja tokom rada, te radi na održavanju i čišćenju vodovodnih uređaja.

Zadaće ovog obrazovnog programa su osposobiti polaznika za:

  • Rad na radnom mjestu u radionici na izradi i pripremi elemenata instalacije i uređaja za ugradnju: rezanje i savijanje cijevi, narezivanje navoja na cijevima, brtvljenje spojeva u različitim uslovima, popravak mjernih uređaja;
  • Pripremne radove na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija (obilježavanje puteva za postavljanje cijevi, izvedba instalacija izvan zgrade do glavnog voda, izvedba instalacije u zgradi, izvedba svih vodovodnih i odvodnih instalacija na objektu u prostorijama različitih namjena (kuhinja, kupatilo itd);
  • Postavljanje, spajanje, regulaciju i provjeru ispravnosti rada hidrofora;
  • Ispitivanje i kontrolu vodovodnih i plinskih instalacija na nepropusnost i kontrolu uređaja tokom rada;
  • Radove na održavanju i čišćenju vodovodnih instalacija.

Predviđeno trajanje ovog obrazovnog programa je 600 sati, od čega 300 sati teoretske nastave, a 300 sati praktične nastave.