Vozač motornog vozila

Vozači su osobe koje su zadužene za prevoz robe ili putnika motornim vozilima. Većinom su to vozila u vlasništvu firme, a rjeđe se radi o privatnim vozilima zaposlenih. Prevoze robu od proizvođača do potrošača ili maloprodajnog objekta ili prevoze ljude sa jednog odredišta na drugo.
Vozači  koji prevoze robu često, osim samog prevoza, imaju i neka druga zaduženja. Vozači taksija prevoze putnike na razna odredišta. Voze sopstvena vozila ili vozila udruženja. Na putnike čekaju na stajalištima za taksije ili odlaze na telefonski poziv.

Zadaće ovog obrazovnog programa su osposobiti polaznika za:

  • Pripremu vozila kojim se obavlja prevozna zadaća;
  • Preuzimanje prevozne dokumentacije i predmeta prevoza;
  • Upravljanje vozilom od početne do završne tačke prevoza predmeta;
  • Samostalno obavljanje odgovornog posla vozača motornog vozila;
  • Pravilno i svrsishodno iskorištavanje cestovnog motornog vozila;
  • Vođenje potrebne dokumentacije; otklanjanje manjih kvarova na vozilu;
  • Sticanje sposobnosti da svojim radom pridonese brzom, tačnom i jeftinom prevozu predmeta uz najveću sigurnost;
  • Razvijanje navika da svojim ponašanjem u prometu omogući povećanje sigurnosti u cestovnom prometu i pridonese širenju prometne kulture medu sudionicima prometa.

Predviđeno trajanje ovog obrazovnog programa je 160 sati, od čega 140 sati teoretske nastave, a 20 sati praktične nastave.