Web design

Savremeno poslovanje pred svako pravno lice postavlja zahtjev kreiranja i održavanja funkcionalne web stranice. Samim time, sve je veća potreba za pojedincima koji posjeduju znanja za izradu web stranica.

Cilj ovog prgrama je upoznati polaznika sa elementima Web Dizajna, ali i najvažnijim pravilima i principima koja treba poštovati prilikom izrade web stranice. Ovaj kurs predstavlja prvi korak za sve oni koji žele da počnu da se bave web dizajnom. Polaznici će po završetku ovog programa naučiti kreirati i razviti web stranicu u skladu sa potrebama pojedine organizacije, dostupnim informacijama i željama klijenta (estetika, potrebe klijenta, potrebe tržišta i sl.).

Preduslov za ovu nastavu jeste minimalna srednja stručna sprema polaznika sa kojom se osigurava što bolje shvatanje materijala, programa i samim time bolje praćenje nastave, te sami rezultati nakon uspješno završene edukacije.

Nakon završenog kursa, polaznik će imati osnovno znanje o programima koji su potrebni da se Web stranica napravi i objavi, te na koji način ih iskoristiti na što bolji način za svoje želje i potrebe. Programski jezici koji će se učiti su Java, C++ i HTML što će polazniku dati osnovno znanje o svakom jeziku i pružiti mu priliku da usavrši svoje znanje o dinamičnim web stranicama uz pomoć COP-a i predavača i prilagoditi to svojim potrebama u poslovnoj okolini.

Sadržaj obuke:

  • Uvod u web dizajn i obrada slike;
  • Elementi i pravila web dizajna;
  • Izbor domena i web hostinga;
  • HTML: osobine, primjena, verzije i sličnosti i razlike sa sličnim jezicima;
  • CSS: osobine, primjena,;
  • WordPress;
  • Uvod u analizu i optimizaciju;
  • Uvod u responzivni web dizajn;
  • Izrada web stranice.